Go to Top

Blog Archives

Каква е необходимата мощност?

Мощността е функция от обема, който се отоплява, от качеството на изолацията и от климатичния пояс, в който е разположено жилището: За една не изолирана къща, разположена в студен климатичен пояс, са необходими около 80 W/m3 За една коректно изолирана къща, разположена в умерен климатичен пояс, са необходими около 50 W/m3 За една много добре изолирана къща, разположена в топъл климатичен пояс, са необходими около 40 W/m3 Един пример за …Още

Поддръжка

Необходими са две механични почиствания на година, едното по време, а другото след отоплителния сезон. Те са необходими, за да се контролира състоянието на камината. Проверяват се различните съставни елементи на камината и ако е необходимо се подменят. Забранено е използването на уреда при наличието на нередности. Те трябва да се отстранят, преди да се пусне отново в действие. След като премине отоплителния сезон, премахнете евентуалните натрупвания от катран със …Още

Неправилно функциониране

Излизане на пушек през вратичката Съвременните горивни камери сами по себе си не може да пушат. Прочетете за предпазните мерки при зареждане, проверете дали достъпа на хладен въздух е достатъчен, пропускливостта на комина, тръбата за дима. Допитайте се до специалист за дължината на комина или състоянието му. Основната причина за пушенето при камините от полузатворен тип е дължината на комина, сечението, качеството на материалите от които е изработен, и изолацията …Още

Запалване и зареждане

Най-добър резултат се получава със смачкани страници от вестник или разпалки, които се разстилат върху скарата на огнището. Отгоре се поставят съчки или тънки клони. Най-отгоре се нареждат дървета с диаметър близо 3-5см. Запалва се хартията, затваря се вратичката на огнището, а отворите за регулиране на въздух се оставят отворени. При трудно разпалване, оставете вратичката леко отворена за известно време. Когато огънят се разпали, заредете с дърва и при нужда …Още

Експлоатация

Огнището е предназначено да гори основно дърва. Забранено е използването на нафта, бензин, автомобилни гуми или други лесно запалими вещества. Позволено е използването на блокчета от дървесни частици(не се поставят повече от десетина брикета). За предпочитане широколистна дървесина ( дъб, габър, кестен, бук), суха, с влажност около – 20%. Това означава дърва, складирани под навес в продължение на година. Влажните дърва води до лошо горене и преждевременно И по бързо …Още