Go to Top

Полезни съвети

Каква е необходимата мощност?

Мощността е функция от обема, който се отоплява, от качеството на изолацията и от климатичния пояс, в който е разположено жилището:

За една не изолирана къща, разположена в студен климатичен пояс, са необходими около

Още

Поддръжка

Необходими са две механични почиствания на година, едното по време, а другото след отоплителния сезон. Те са необходими, за да се контролира състоянието на камината.

Проверяват се различните съставни елементи на камината и ако

Още

Неправилно функциониране

Излизане на пушек през вратичката
Съвременните горивни камери сами по себе си не може да пушат. Прочетете за предпазните мерки при зареждане, проверете дали достъпа на хладен въздух е достатъчен, пропускливостта на комина, тръбата

Още

Запалване и зареждане

Най-добър резултат се получава със смачкани страници от вестник или разпалки, които се разстилат върху скарата на огнището. Отгоре се поставят съчки или тънки клони. Най-отгоре се нареждат дървета с диаметър близо 3-5см. Запалва

Още

Експлоатация

Огнището е предназначено да гори основно дърва. Забранено е използването на нафта, бензин, автомобилни гуми или други лесно запалими вещества.

Позволено е използването на блокчета от дървесни частици(не се поставят повече от десетина брикета).

Още