Go to Top

Готварска печка Лукс S

Готварска печка ЛУКС се препоръчва за отопление до 40 м2 при помещения с височина 2.50 – 2.70 м.

Достигането на тези параметри са съвкупност от изолацията на помещението или помещенията, дограмата, разположението и горенето на камината.

Готварската печка е оборудвана:

  • Клапа , за добро регулиране на огъня при работа с фурната.
  • Закалено стъкло на фурната
  • За отделните детайли на камината е използвана ламарина с дебелина – 3/2.5/2/1.5мм

Готварска печка модел „ЛУКС” се изработва с 3/три/ размера на чугунената плоча – малка; средна; цяла

Горивна камера облицована с огнеупорни тухли

Размер на горивната камера – А 230 – B 390 – H 260мм

Отвор на горивна камера А 180-Н 160 мм

Размер на фурната – А 410 – B 420 – H 240мм

Отвор на фурната – А 410-Н 240 мм

Димоотвод – стандартен Ф 130 / при заявка Ф110;120;150 /

МАРКИРОВКА Screenshot_1

Готварска печка Лукс S (1/2 чугунена плоча)

Готварска печка Лукс S (1/2 чугунена плоча) Готварска печка Лукс S (1/2 чугунена плоча)

Размер - A/B/H
850/440/800

Тегло - Кг
75/97

Топлинна мощност (камина) - KW
7/14

Максимална топлинна мощност (водна риза) - KW
8