Go to Top

Камина Жасмин

Камина ЖАСМИН се препоръчва за отопление до 50 м2 при помещения с височина 2.50 – 2.70 м.

Достигането на тези параметри са съвкупност от изолацията на помещението или помещенията, дограмата, разположението и горенето на камината.

Камината е оборудвана:

  • 2 клапи за първичен въздух, за по добро разгаряне и поддържане на горенето.
  • клапа с пружина, за добро регулиране при отваряне и затваряне на димоотвода.
  • Керамично стъкло
  • За отделните детайли на камината е използвана ламарина с дебелина – 2.5/2/1.5мм

Горивна камера облицована с огнеупорни тухли

Размер на горивната камера – А 400 – B 360 – H 560мм

Отвор на горивна камера А 330-Н 200 мм

Димоотвод – стандартен Ф 130 / при заявка Ф110;120;150 /

Вграден топлообменник.

МАРКИРОВКА Screenshot_1

Камина Жасмин

 

Камина Жасмин

Размер - A/B/H
490/460/1130

Тегло - Кг
80/97

Номинална топлинна мощност - KW
14