Go to Top

Камина Клеопатра

Камина КЛЕОПАТРА се препоръчва за отопление до 60 м2 при помещения с височина 2.50 – 2.70 м.

Достигането на тези параметри са съвкупност от изолацията на помещението или помещенията, дограмата, разположението и горенето на камината.

Камината е оборудвана:

  • 2 клапи за първичен въздух, за по добро разгаряне и поддържане на горенето.
  • клапа с пружина, за добро регулиране при отваряне и затваряне на димоотвода.
  • Керамично стъкло
  • За отделните детайли на камината е използвана ламарина с дебелина – 3/2.5/2/1.5мм

Горивна камера облицована с огнеупорни тухли

Размер на горивната камера – А 350 – B 350 – H 370мм

Отвор на горивна камера А 300-Н 200 мм

Димоотвод – стандартен Ф 130 / при заявка Ф110;120;150 /

Вграден топлообменник.

МАРКИРОВКА Screenshot_1

Камина Клеопатра

Камина Клеопатра

Размер - A/B/H
710/500/1020

Тегло - Кг
93/118

Номинална топлинна мощност - KW
14