Go to Top

Камина Монолит F

Камина МОНОЛИТ се препоръчва за отопление до 80 м2 при помещения с височина 2.50 – 2.70 м.

Достигането на тези параметри са съвкупност от изолацията на помещението или помещенията, дограмата, разположението и горенето на камината.

Камината е оборудвана:

  • 2 клапи за първичен въздух, за по добро разгаряне и поддържане на горенето.
  • клапа с пружина, за добро регулиране при отваряне и затваряне на димоотвода.
  • Керамично стъкло
  • За отделните детайли на камината е използвана ламарина с дебелина – 3/ 2.5/2мм

Горивна камера облицована с огнеупорни тухли

Размер на горивната камера – А 370 – B 400 – H 530мм

Отвор на горивна камера А 260 – Н 300 мм

Димоотвод – стандартен Ф 130 / при заявка Ф110;120;150 /

МАРКИРОВКА Screenshot_1

Камина Монолит F

Размер - A/B/H
610/570/960

Тегло - Кг
106/134

Номинална топлинна мощност - KW
16